รูปภาพกิจกรรม


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสัมมนาเพื่อการประกันคุณภาพและการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ประจำปี 2558
-มีการสัมมนารวมกลุ่มของกรรมการประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของการประเมินคุณภาพหลักสูตร (จาก มคอ 7) ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 และวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 -มีการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจัดทำรายละเอียดการประเมินคุณภาพของแต่ละหลักสูตร และ รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Contact Us

               Department of Physics and Materials Science
                  239 Huaykaew Road, Suthep Sub District,
                  Mueang District, Chiang Mai 50200 THAILAND

              +6686-4295035

             +6653-943445

             physics.materials@cmu.ac.th

               
               
               
               
               
               
               
               
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook : ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
Youtube : ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ●   Sci-CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ●   CMU

ระบบล็อคอินกลาง สำหรับใช้งานโปรแกรมสำนักงาน
    ●   Sci-portal

กองทุน ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
    ●   E-Donation
 •     ●   บริจาคให้ภาควิชา •            เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                  ●   CMU 360 องศา

             สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์
                  ●   Alumni Sci-CMU

             สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                  ●   Reg-CMU

             ผลงานวิชาการ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
                  ●   Scholar