รูปภาพกิจกรรม     กวดวิชา Strong Academy ดูงานภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์