ผู้บริหาร
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
รศ. ดร. สุภาพ ชูพันธ์

supab.c@cmu.ac.th
 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายการเงิน
รศ. ดร. จิตรลดา ทองใบ

chitrlada.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ. ดร. ศุภชัย นาคะพันธ์

supachai.n@cmu.ac.th
รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ผศ. ดร. สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา

surachet.ph@cmu.ac.th          Contact Us

               Department of Physics and Materials Science
                  239 Huaykaew Road, Suthep Sub District,
                  Mueang District, Chiang Mai 50200 THAILAND

              +6686-4295035

             +6653-943445

             physics.materials@cmu.ac.th

               
               
               
               
               
               
               
               
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook : ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
Youtube : ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ●   Sci-CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ●   CMU

ระบบล็อคอินกลาง สำหรับใช้งานโปรแกรมสำนักงาน
    ●   Sci-portal

กองทุน ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
    ●   E-Donation
 •     ●   บริจาคให้ภาควิชา •            เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                  ●   CMU 360 องศา

             สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์
                  ●   Alumni Sci-CMU

             สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                  ●   Reg-CMU

             ผลงานวิชาการ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
                  ●   Scholar