บริการบุคลากร


 

ฟอร์ม

การบริจาคเข้ากองทุนภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ บริจาคผ่านทางระบบ e-donation กองทุนภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้ทาง Link >> https://fund.science.cmu.ac.th/Main/Home/index *สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า*