บริการบุคลากร    แบบฟอร์ม


 

ฟอร์ม

การบริจาคเข้ากองทุนภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ บริจาคผ่านทางระบบ e-donation กองทุนภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้ทาง Link >> https://fund.science.cmu.ac.th/Main/Home/index *สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า*

 

 

 


 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com