ข้อมูลการนำทาง

ห้องธุรการ2สามารถติดต่อได้ที่

PB2-127
โทร : 053-943367
แฟกซ์ : 053-943445
 
นางฐานิตา เดชธรรมรงค์
thanita.d@cmu.ac.th
 
น.ส. ทักษพร ศรีบุญเรือง
taksaporn.s@cmu.ac.th
 
น.ส. สุธิดา วรรณสารศิริ
suthida.w@cmu.ac.th
 
นางหัสการ แปงใจ
hassakarn.h@cmu.ac.th
 
นาย บุญมา ใจน้อย
boonma.j@cmu.ac.th