ข้อมูลการนำทาง

ห้องธุรการสามารถติดต่อได้ที่

PB2-127
โทร : 053-943367
แฟกซ์ : 053-943445
 
นางฐานิตา เดชธรรมรงค์
thanita.d@cmu.ac.th
 
น.ส. ทักษพร ศรีบุญเรือง
taksaporn.s@cmu.ac.th
 
น.ส. สุธิดา วรรณสารศิริ
suthida.w@cmu.ac.th
 
นางหัสการ แปงใจ
hassakarn.h@cmu.ac.th
 
นาย บุญมา ใจน้อย
boonma.j@cmu.ac.th
 


 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com