ข้อมูลการนำทาง

อาคารเทคโนโลยีไอออนบีมสามารถติดต่อได้ที่
 
อาคารเทคโนโลยีไอออนบีม
 

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
thiraphat.v@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-942650-3 ต่อ 101

รศ. ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
โทรศัพท์ : 053-943375
dwongrat@thep-center.org
duangmanee.wong@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-943375
 

  YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com