ข้อมูลการนำทาง

อาคารเทคโนโลยีไอออนบีมสามารถติดต่อได้ที่
 
อาคารเทคโนโลยีไอออนบีม
 

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
thiraphat.v@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-942650-3 ต่อ 101

รศ. ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
โทรศัพท์ : 053-943375
dwongrat@thep-center.org
duangmanee.wong@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-943375