เกี่ยวกับเรา

การบริจาคเงินเข้ากองทุนภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน และสนับสนุน การดำเนินงานด้านต่างๆ ของภาควิชาฯ ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

บริจาคผ่านทางระบบ e-donation กองทุนภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้ทาง Link >> https://fund.science.cmu.ac.th/Main/Home/index *สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า*