เจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์

พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)
นาย กิ่งเป็ง แฮดแสนศรี

kingpeng.h@cmu.ac.th
ช่างฝีมือทั่วไป
นาย คำจันทร์ อินต๊ะวงค์

khamchan.i@cmu.ac.th
พนักงานสถานที่
นาย จรูญ บุญเกิดไวย์

charun.b@cmu.ac.th
นักจัดการงานทั่วไป
นาง ฐานิตา เดชธรรมรงค์

thanita.d@cmu.ac.th
พนักงานช่าง
นาย ทวนศักดิ์ ทิพย์ประสิทธิ์

thuansak.t@cmu.ac.th
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส. ทักษพร ศรีบุญเรือง

taksaporn.s@cmu.ac.th
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน)
นาย บุญมา ใจน้อย

boonma.j@cmu.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์
นาย พัฒนพงษ์ แก้วยศ

puttanapong.k@cmu.ac.th
นักวิทยาศาสตร์
นาย รักษ์ปรัตถ์ ศิริอริยะชัย

r.siriariyachai@gmail.com
นักวิทยาศาสตร์
นาย วัทธิกร สร้อยหล้า

wattikon.s@cmu.ac.th
พนักงานสถานที่
นาย สนิท ไชยวุฒิ

sanit.c@cmu.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์
นาย สมพงษ์ ลำปาง

sompong.nalampang@cmu.ac.th
พนักงานช่าง (คอมพิวเตอร์)
นาย สรวิชญ์ ลินใจ

sorawit.l@cmu.ac.th
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส. สุธิดา วรรณสารศิริ

suthida.w@cmu.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
นาย สุวิชา รัตนรินทร์

suvicha.r@cmu.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
นาย สุวิทย์ ปันหล้า

suwit.p@cmu.ac.th
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส. หัสการ หอจงกล

hassakarn.h@cmu.ac.th
วิศวกร ชำนาญการ
นาย อรรคเดช ผู้อยู่สุข

akadej.ph@cmu.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์
นาย เฉลิม นาราช

chalrem.n@cmu.ac.th
นักจัดการงานทั่วไป
นาย เนติพงษ์ กันทวี

natipong.k@cmu.ac.th
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
นาย เอกพงษ์ กันทารักษ์

ekkapong.k@cmu.ac.th
นักวิทยาศาสตร์
นาย เอกราช สมบูรณ์

ekkarach.s@cmu.ac.th          Contact Us

               Department of Physics and Materials Science
                  239 Huaykaew Road, Suthep Sub District,
                  Mueang District, Chiang Mai 50200 THAILAND

              +6686-4295035

             +6653-943445

             physics.materials@cmu.ac.th

               
               
               
               
               
               
               
               
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook : ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
Youtube : ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ●   Sci-CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ●   CMU

ระบบล็อคอินกลาง สำหรับใช้งานโปรแกรมสำนักงาน
    ●   Sci-portal

กองทุน ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
    ●   E-Donation
 •     ●   บริจาคให้ภาควิชา •            เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                  ●   CMU 360 องศา

             สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์
                  ●   Alumni Sci-CMU

             สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                  ●   Reg-CMU

             ผลงานวิชาการ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
                  ●   Scholar