ติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อ
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ เมืองเชียงใหม่ 50200
โทร : 053-943367
Fax : 053-943445
Contact form
Mapหน้าเเรก
หลักสูตรการเรียนการสอน
ฐานข้อมูล
งานวิจัย
ประกันคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@yahoo.com
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com