ติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อ
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ เมืองเชียงใหม่ 50200
โทร : 053-943367
Fax : 053-943445

Contact form
Map