ข้อมูลบุคลากร


รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ผศ. ดร.สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา

Asst. Prof. Dr. Surachet Phadungdhitidhada

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:053943367
Email:surachet.ph@cmu.ac.th
Website:


Education Background

                2002                B.Sc. (Physics)                 Chiang Mai University                            Thailand

            2011                Ph.D. (Physics)                Chiang Mai University                            ThailandResearch Grant

 1.       การพัฒนาเซนเซอร์ก๊าซและเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่เตรียมจากสารประกอบซิงค์ออกไซด์ 

(จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์)Publications
View Publications on Scopus
No. Year Title Source Title Author