รูปภาพกิจกรรม     โรงเรียนสารสาสน์เชียงใหม่ดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 รวม 59 คน จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมี ผศ.ดร.ฉัตรดนัย บุญเรือง ประธานหลักสูตรวัสดุศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย และห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ได้จัดบูธให้ความรู้แก่นักเรียนอีกด้วย