รูปภาพกิจกรรม     ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชา Strong Academy เข้าเยี่ยมชมภาควิชา

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์   ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนกวดวิชา Strong Academy บรรยายให้ความรู้และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562