รูปภาพกิจกรรม     ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

 ในวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ได้จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพ  ชูพันธ์ หัวหน้าภาควิชาพร้อมด้วยรองหัวหน้าภาค ผู้ช่วยหัวหน้าภาค ซึ่งได้รายงานผลงานในรอบ 6 เดือนตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง อีกทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ยังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้