รูปภาพกิจกรรม     งานแสดงมุฑิตาจิตกับบุคลากรผู้เกษียณอายุ

รายละเอียด (Thai)