รูปภาพกิจกรรม     ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากโครงการ วมว-มช. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย

โครงการ วมว-มช. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 12 จำนวน 58 คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิจัยนิวเคลียร์ วิทยากร ผศ.ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ และห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา วิทยากร นายวศิน นุแปงถา นักศึกษาปริญญาเอก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่