เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) ของวิทยากรการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคกลาง ห้อง1-1ประกาศกรอบ 61ร่วมกับ วช_ภาคกลาง (รร.มิราเคิล) อ.สุภาวดี ห้อง1-2ประกาศกรอบ 61 ยางพารา-อ.วีระศักดิ์ ห้อง1-3ประกาศกรอบ 61 SME61-อ.จักรพันธ์ ห้อง1-4ประกาศกรอบ 61...

read more