ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


หลักสูตรการเรียนการสอน


ผลงานวิจัย

1,524
Scopus Papers

43 (73%)
People in Scopus
 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com