ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

Department of Physics and Materials Science


Contact Us

    Department of Physics and Materials Science
        239 Huaykaew Road, Suthep Sub District,
        Mueang District, Chiang Mai 50200 THAILAND

    +6686-4295035

    +6653-943445

    physics.materials@cmu.ac.th

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ●   CMU 360 องศา