ข่าว

สาขาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ค่ายวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต" ประจำปี 2567
‼️ รับเพียงรุ่นละ 50 คนเท่านั้น

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 2 วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2567 สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม 2567
สมัครเลยคลิก>> https://qrgo.page.link/mvYFs หรือทาง QRCODE
สมัครทางระบบออนไลน์โดยยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครทั้งหมด เรียงตามลำดับ รวมอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด .pdf เพียงไฟล์เดียว