ข้อมูลบุคลากร


พนักงานช่าง (คอมพิวเตอร์)
นายสรวิชญ์ ลินใจ

Mr.Sorawit Linjai

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:PB2-211
Telephone:053943367
Email:sorawit.l@cmu.ac.th
Website:http://www.physmats.science.cmu.ac.thบุคลากร