ข้อมูลบุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร.คมสันติ โชคถวาย

Asst. Prof. Dr. Komsanti Chokethawai

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:053943367
Email:komsanti.chokethawai@cmu.ac.th
Website:


Education Background

2004 - 2010     PhD (Materials Engineering & Materials Design)  

                        Thermal Spray Technology Group, University of Nottingham, Nottingham, UK 

1995 - 2000      MSc (Physics)   Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

1989 - 1993      BSc (Materials Science)  Chiang Mai University, Chiang Mai, ThailandResearch Grant

NO DATAPublications
View Publications on Scopus
No. Year Title Source Title Authorบุคลากร