ข้อมูลบุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร.นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล

Asst. Prof. Dr. Narupon Chattrapiban

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:053943361
Email:narupon.ch@cmu.ac.th
Website: