ข้อมูลบุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ

Asst. Prof. Dr. Chaiyasit Banjongprasert

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:053943367
Email:chaiyasit.b@cmu.ac.th
Website:บุคลากร