ข้อมูลบุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร.นิรุต ผุสดี

Asst. Prof. Dr. Nirut Pussadee

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:053943367
Email:nirut.p@cmu.ac.th
Website: