ข้อมูลบุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร.เขม จิรภัทรพิมล

Asst. Prof. Dr. Khem Chirapatpimol

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:
Email:khem.c@cmu.ac.th
Website: