ข้อมูลบุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร.สุเมธ สกุลเสริมสุข

Asst. Prof. Dr. Sumet Sakulsermsuk

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:053943367
Email:sumet.s@cmu.ac.th
Website:


Education Background

 2001-2004 B.S. (Physics) Chiang Mai University
 2006-2011 Ph.D. (Physics) University of Birmingham, UKResearch Grant

 NO DATAPublications
View Publications on Scopus
No. Year Title Source Title Author