ข้อมูลบุคลากร


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร.อัจฉรา ปัญญา เจริญจิตติชัย

Assoc. Prof. Dr.Atchara Punya Jaroenjittichai

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:SCB2401/11
Telephone:053943367
Email:atchara.punya@cmu.ac.th
Website:


Education Background

2013 Ph.D. in Physics, Case Western Reserve University, Cleveland OH, USA

2007  B.S. (Physics, First Class Honor) Chiang Mai University, Chiang Mai, ThailandOther Information

 Scopus ID 57189072714