ข้อมูลบุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ

Asst. Prof. Dr. Pipat Ruankham

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:PB1-320
Telephone:053943367
Email:pipat.r@cmu.ac.th
Website:บุคลากร