ข่าว     ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ Peking University (Overseas Students)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ Peking University (Overseas Students) ประเทศจีน 

 

ในระดับ ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก โดย Peking University ประเทศจีน ตามรายละเอียดดังแนบ

 

 

 

ให้นักศึกษาและบุคลากรผู้ที่สนใจทราบ ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถติดต่อได้โดยตรง

 

 

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม>>  Peking University (Overseas Students) Scholarship

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com