ข่าว

                 คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2-5 คน ในระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 โดยไม่ถือเป็นวันลา (ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ คนละ 1,000 บาท)
2. เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานบวชเนกขัมมจาริณี

ทั้งนี้ สามารถแจ้งรายชื่อบุคลากรที่จะเข้าร่วมบวชฯ และนำส่งปัจจัยร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานบวชฯ มายัง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทรศัพท์ 43625,43631,43634 โทรสาร 43625 ,(053) 222 680 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ --> https://goo.gl/cni8oE

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการใช้สิทธิ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ได้ที่ --> https://goo.gl/X2FoDU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943-625

ติดต่อผู้ประสานงาน : นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ โทร 053-943631, 
นางสาวชนาภา คำวงค์ โทร 053-943634
นางสาววาสนา มาวงค์ โทร 053-943625

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>> (โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา)