ข่าว     การให้บริการ Science Research One Stop Service สำหรับงานเร่งด่วน

                     งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Science Research One Stop Service สำหรับงานเร่งด่วน ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม>>> การให้บริการ Science Research One Stop Service  

 

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com