ข่าว

                     งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Science Research One Stop Service สำหรับงานเร่งด่วน ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม>>> การให้บริการ Science Research One Stop Service