ข่าว

                 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "IEEE Authorship Workshop 2018" ฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.45 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด

ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://apps.lib.cmu.ac.th/actdb/register/  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม>>> (กิจกรรม lEEE Authorship Workshop 2018)