ข่าว

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท44) ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน" (Science and Technology in the Disruptive Era) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ วทท 44 http://scisoc.or.th/stt/ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม>>>  งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท44)