ข่าว

 

สาขาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ค่ายวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต" ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2

 

  ‼️ รับ 25 คนเท่านั้น

 

 

จัดกิจกรรม วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2567 สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม 2567

 

สมัครเลยคลิก>>

 https://qrgo.page.link/mvYFs หรือทาง QRCODE

 

สมัครทางระบบออนไลน์โดยยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครทั้งหมด เรียงตามลำดับ รวมอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด .pdf เพียงไฟล์เดียว