ข่าว

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานอิสระ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
การการประกวดโครงงาน “การค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 15” #SPC2023

กำหนดการเปิดรับสมัคร (ส่งเฉพาะบทคัดย่อ) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 15 เมษายน 2566
นักศึกษาที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นโครงงานอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ของบัณฑิต วท.บ. ฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2564 หรือ ที่นักศึกษาที่จะกำลังสำเร็จการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2565
สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ในเวปไซด์ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ >>> https://spc2023.science.cmu.ac.th/web_award.php