ข่าว

#SPC2023 Siam Physics Congress 2023 
 
ใกล้เข้ามาแล้ว ✅ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อในการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 
เริ่ม submit abstract วันที่ 15 มี.ค. นี้ ‼️
⏰เปิดลงทะเบียน วันที่15 มีนาคม-31 เมษายน 2566 
 
โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>> https://spc2023.science.cmu.ac.th/