ข่าว

ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้นำทีมนักเรียนไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (15th IOAA) ในระหว่างวันที่ 14-22 สิงหาคม 2565 ณ เมืองคูไตสิ สาธารณรัฐจอร์เจีย ทีมนักเรียนได้คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันดังกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการประชุมอาจารย์หัวหน้าทีมการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศครั้งที่ 15 (15th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics) ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งในวาระปี ค.ศ. 2023 – 2027
โดย ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารร่วมกับกรรมการ จากประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกา และโปรตุเกส