ข่าว

          ขอเชิญนักศึกษาทุน คปก. ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สมัครหรือเสนอชื่อ ดุษฎี คปก.

เข้ารับการพิจารณารางวัล"ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น" ครั้งที่ 3 ปี 2561

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ซึ่งจัดให้มีการประกาศรางวัลทุกๆ 3 ปี

รายละเอียดและสมัครได้แล้ววันนี้ที่ 
http://rgj.trf.or.th/graduates/

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561 และส่งสำเนาให้งานบริหารงานวิจัยฯ จำนวน 1 ชุด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร>>> ดุษฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น ครั้งที่ 3 ปี2561