ข่าว     เปิดรับสมัครและเสนอชื่อ ดุษฎี คปก. เข้ารับการพิจารณารางวัล

          ขอเชิญนักศึกษาทุน คปก. ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สมัครหรือเสนอชื่อ ดุษฎี คปก.

เข้ารับการพิจารณารางวัล"ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น" ครั้งที่ 3 ปี 2561

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ซึ่งจัดให้มีการประกาศรางวัลทุกๆ 3 ปี

รายละเอียดและสมัครได้แล้ววันนี้ที่ 
http://rgj.trf.or.th/graduates/

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561 และส่งสำเนาให้งานบริหารงานวิจัยฯ จำนวน 1 ชุด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร>>> ดุษฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น ครั้งที่ 3 ปี2561

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com