ข่าว     ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "FANTASTIC SIMPLICITIES IN COMPLEXITY, AND WHERE TO FIND THEM"

รายละเอียด (Thai)

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com