ข่าว     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง (คอมพิวเตอร์) ตำแหน่งเลขที่ S4180102

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง (คอมพิวเตอร์) ตำแหน่งเลขที่ S4180102 สมัครได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 หรือส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com