ข่าว

          ด้วยบริษัท PULSTEC Industrial Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่นจะจัดการสัมมนาแนะนำและสาธิตการใช้ Portable X-ray Residual Stress Analyzer model μ-X360s    ซึ่งสามารถนำไปตรวจสอบความเค้นตกค้างในชิ้นส่วนและโครงสร้างวัสดุประเภทโลหะซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ในงานเชิงวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมได้อย่างกว้างขวาง

         ในการนี้ผมใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านตลอดจนนักวิจัยในเครือข่ายของท่านได้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ และเชื่อว่าท่านจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของท่านจากการสัมมนาครั้งนี้อย่างเต็มที่

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก>>>  X-ray-residual-stress-analyzer-Demo-40-ChiangMaiUniv