ข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E180243

 ผู้สมัครจะต้องกรอก ข้อมูลเบื้องต้น การสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E180243 ตามลิงค์ต่อไปนี้ https://forms.gle/3WNxmC9Qbbqar72A9  (การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานเอกสารครบถ้วนที่ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์เท่านั้น )