ข่าว     ขอเชิญคณาจารย์ร่วม workshop กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม

                  ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจ เข้าร่วม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม (Integrated/Multidisciplinary STEM Learning and Teaching Strategy)” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสะเต็มศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 18 และ 25 กันยายน 2562 ณ ห้อง CB1112 Multifunction Room ชั้น 1 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9hrliUIcLGiKZCuG7oiTlCJdJNxxVJ-2Xp5l1FBI6Gl5D6g/viewform
(จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 40 ท่าน)

** สนับสนุนโดย ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเ

รียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLIC) และ Euro-Asian Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) โดย Erasmus+ Programme of the European Union **
  

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com